K.A. ROOS

 

K.A ROOS MÖBLER & INREDNING
DOMSTENSVÄGEN 49
255 91 HELSINGBORG, SWEDEN
+ 46 (0)42 15 01 25
info@karoos.se

K.A. Roos värnar om och ansvarar för din personliga integritet och dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi behandlar de personuppgifter du lämnar till oss samt beskriver vilka rättigheter du har.

Vid frågor angående vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss på info@karoos.se

 

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter.

De personuppgifter vi hanterar är exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer (vid kreditköp), ordernummer, köpinformation och betalningsinformation.

 

VAD ANVÄNDS PERSONUPPGIFTERNA TILL?

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:

  • Administrera ditt köp eller din beställning
  • Kommunicera med dig i samband med köpet, t.ex. skicka orderbekräftelse och recensioner om ditt köp
  • Skicka marknadsföring och anpassad information om produkter, din varukorg, tävlingar och events via e-post och sms
  • Ge dig anpassad marknadsföring i digitala kanaler
  • Hjälpa dig med kundserviceärenden
  • Fullgöra rättsliga förpliktelser såsom ångerrätt, reklamation och följa bokföringslagen

 

DINA RÄTTIGHETER

Rätt till tillgång – Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig.
Rätt till rättelse – Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att be oss komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering – Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Rätt till begränsning av behandling – Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Rätt till invändning – Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

 

ÄNDAMÅL

  • FÖR ATT KUNNA HANTERA BESTÄLLNING OCH KÖP

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din beställning och köp, för att kunna leverera dina produkter, hantering av din betalning, för eventuellt kreditupplysningsändamål och för att kunna hjälpa dig vid frågor rörande ditt köp.

 

Laglig grund – Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod – Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden.

 

  • FÖR ATT KUNNA FULLGÖRA FÖRETAGETS RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet.

 

Laglig grund – Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod – Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och så pass länge som lagen kräver.

 

  • FÖR ATT KUNNA HANTERA KUNDSERVICE OCH REKLAMATIONSÄRENDEN

Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier) samt utredning av eventuella klagomål- och reklamationsärenden.

 

Laglig grund – Fullgörande av köpeavtalet. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera kundservice och reklamationsärenden.

Lagringsperiod – Till dess att kundserviceärendet har avslutats.

 

HUR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?

De uppgifter som vi har om dig är de som du själv lämnar till oss vid köptillfället.

Vi samlar även in uppgifter genom att våra webbsidor använder så kallade “cookies” som samlar in information på och från din webbläsare. När du besöker vår webbplats sparas så kallade cookies på din dator.

 

TILL VEM KAN UPPGIFTERNA KOMMA ATT LÄMNAS UT?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra produkter delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner t.ex. gällande transporter, betallösningar, och IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi kan även lämna ut uppgifter till myndigheter vid behov.

 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvariga innebär att det inte är vi som styr hur information som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina uppgifter med är statliga myndigheter, logistikföretag och företag som erbjuder betallösningar.

KLARNA

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.